skip to Main Content
Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor ZZP’ers

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

In het recent afgesproken pensioen akkoord is vastgelegd dat ZZP’ers verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten (A0V) het is echter op dit moment nog niet bekend op welke manier dit geregeld gaat worden. Komt er een overheidsregeling of wordt dit overgelaten aan commerciële verzekeringsmaatschappijen. Verder is het nog niet duidelijk of het voor alle ZZP’ers gaat gelden of alleen voor bepaalde branches. Ook is er veel verzet tegen de regeling omdat voor veel ZZP’ers de huidige AOV’s te duur zijn. Waarschijnlijk komt er een soort basis AOV verzekering. De ingangsdatum van deze nieuwe regeling is nog niet bekend.

Terug naar blog overzicht